Popular-science event in Museum of Polar Research in Puławy

Feb 21, 2024 | Meetings

 Popular-science event in Museum of Polar Research in Puławy

Thursday, March 7
8:00-11:00 Breakfast

11:00-14:00, 4 open lectures (10 min. each)

• Co się dzieje na plażach Arktyki? – dr Zuzanna ŚWIRAD, IGF PAN
• Lodowce na podsłuchu, czyli o badaniach podwodnych dźwięków Arktyki – dr hab. Oskar GŁOWACKI, IGF PAN
• Lodowce – “święte krowy” – dr hab. Mateusz MOSKALIK, IGF PAN
• Woda słodka ukryta w dnie morskim – dr hab. Beata Szymczycha, IO PAN

 

(https://mbppulawy.pl/)