Instytucje

 

Fot. Kajetan Deja

Uniwersytet Nord

Uniwersytet Nord to jeden z najnowszych uniwersytetów w Norwegii (założony w 2016 r.), z dziewięcioma kampusami w całym regionie Nordland w północnej Norwegii. Główny kampus znajduje się w Bodø, niedaleko słynnego archipelagu Lofotów. Grupa badawcza z zakładu Ekologii Morskiej z Wydziału Nauk Biologicznych i Akwakultury prowadzi multidyscyplinarne badania ekosystemów na dużych szerokościach geograficznych na lądzie, w fiordach i wodach oceanicznych. Celem badań jest zrozumienie reakcji ekosystemów i gatunków na zmiany środowiskowe i antropogeniczne.

Norweska Agencja Geologiczna

Norweska Geologiczna Agencja (NGU) jest agencją rządową podlegającą Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. NGU aktywnie przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest wykorzystanie wiedzy geologicznej w celu efektywnego i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi Norwegii i jej środowiskiem. Wiedza NGU została również wykorzystana w międzynarodowych projektach pomocowych. NGU jako agencja rządowa zajmująca się badaniami, służy jako organ dostarczający informacji w dziedzinie geonauki innym agencjom rządowym.
Misją NGU jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji o właściwościach fizycznych, chemicznych i mineralogicznych podłoża skalnego kraju, złóż powierzchniowych i wód gruntowych. Zespół z zakładu Geologii Morskiej, z obecnie 25 naukowcami i inżynierami, prowadzi duży program mapowania dna morskiego MAREANO dla norweskich obszarów przybrzeżnych, który obejmuje inne projekty, takie jak ArcticSGD.

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest kontynuatorem działalności Stacji Morskiej utworzonej w 1953 r. w Sopocie przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN. W 1956 r. została ona przekazana ówczesnemu Zakładowi Geofizyki Państwowej Akademii Nauk. W 1971 r. Zakład Geofizyki PAN zyskał rangę Instytutu Geofizyki Państwowej Akademii Nauk, a Stacja Morska stała się Zakładem Oceanologii IGF PAN. W wyniku dalszego rozwoju w dn. 1 stycznia 1976 r., uchwałą Prezydium PAN, Zakład Oceanologii PAN został wydzielony z Instytutu Geofizyki PAN i stał się samodzielnym Zakładem Oceanologii z siedzibą w Sopocie. Po spełnieniu wymogów formalnych, w 1983 r. Zakład przekształcił się w Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk.
Instytut jest prowadzony przez dyrektora Instytutu. Obecnym dyrektorem instytutu jest prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski. Instytut jest zorganizowany w dwa piony – pion naukowy oraz pion administracyjno-ekonomiczny, zajmujący się bieżącymi sprawami Instytutu oraz rozliczeniami projektów.
Instytut prowadzi także Studium Doktoranckie, bibliotekę oraz redakcję wydawnictw. Jednym z najważniejszych zasobów IO PAN jest statek badawczy S/Y Oceania, przez większą część roku prowadzący badania wodach Bałtyku i Morza północnego.
Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębianie wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

Arctic SGD

Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce:
Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny

Operator programu

Koordynator projektu

Partnerzy projektu