Arctic SGD

 

Fot. Kajetan Deja

Projekt Arctic SGD

jest polsko-norweskim projektem, którego celem jest zbadanie SGD (podmorskiego dopływu wód gruntowych) wokół Svalbardu i północnej Norwegii. Badania dostarczą podstawowych informacji na temat wpływu SGD na środowisko, co ma kluczowe znaczenie przy opracowywaniu prognoz w zmieniającej się Arktyce.

Fot. Kajetan Deja

Główne cele projektu

Określenie czynników kontrolujących SGD zarówno w obszarach przybrzeżnych, jak i morskich Arktyki

Rekonstrukcja historii SGD poprzez badanie autogenicznych minerałów 

Określenie strumieni wód gruntowych oraz towarzyszących im substancji rozpuszczonych do kolumny wody 

Zbadanie wpływu SGD na meio- i makro-faunę bentosową

Szczegóły projektu

Dopływ lądowej wody gruntowej do środowiska oceanicznego (lub podmorski dopływ wód gruntowych, z ang. SGD) jest powszechnie odnotowaną globalną obserwacją, jednak do tej pory wciąż słabo poznaną. W niektórych obszarach przybrzeżnych wody gruntowe zostały uznane, jako ważne źródło wody słodkiej i substancji chemicznych. Ponadto, natężenie dopływu wód gruntowych zostało powiązane ze zmianami klimatu, szczególnie w przypadku rejonów arktycznych. Rozmarzanie i zmniejszanie się morskiej i lądowej pokrywy lodowej modyfikują obieg wody w tym dopływ wód gruntowych do środowiska morskiego; proces kurczenia się arktycznego lodu może zatem mieć ogromny wpływ na cykl wodny. Do tej pory naukowcy bardzo niewiele wiedzą na temat ilości dopływającej wody gruntowej do Oceanu Arktycznego, jej składu chemicznego oraz jej wpływu na organizmy bentosowe żyjące w oceanie.

Fot. Kajetan Deja

Arctic SGD

Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce:
Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny

Operator programu

Koordynator projektu

Partnerzy projektu