Współpraca

 

Fot. Kajetan Deja

Prof. Jan Marcin Węsławski

Instytut Oceanologii PAN

Jest dyrektorem Instytutu Oceanologii PAN. Specjalizuje się w taksonomii morskich skorupiaków, ponadto jego zainteresowania dotyczą szeroko pojętej ekologii – od aspektów związanych z bioróżnorodnością, zmianami klimatu, sieciami troficznymi po zarządzanie zasobami morskimi. Pracował w wielu obszarach polarnych (Svalbard, Grenlandia Wschodnia i Zachodnia, Wyspa Ellesmere, Ziemia Franciszka Józefa) spędził całe dwa lata w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie.

W 1984 r. uzyskał doktora na Uniwersytecie Gdańskim,  habilitację w 1993 r., a tytuł profesora w 2000 r. Od początku zainteresowań morską różnorodnością biologiczną w Europie był w centrum programów unijnych, takich jak BIOMARE, MARBENA, MARBEF.

weslaw@iopan.gda.pl

Dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN

Instytut Oceanologii PAN

Jest kierownikiem Pracowni Biogeochemii Morza Zakładu Chemii i Biochemii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Jego zainteresowania naukowe dotyczą biogeochemii morza, obiegu węgla, azotu i fosforu w środowisku morskim, „zakwaszenia środowiska morskiego” oraz roli materii organicznej w kształtowaniu pH wód morskich.

kroll@iopan.gda.pl

Dr Wei-Li Hong

Uniwersytet Sztokholmski

Wspólnie z Dr Beatą Szymczychą poprowadzi pakiet roboczy 3 (WP3) – Geochemia płynów, strumienie substancji rozpuszczonych w osadach i kolumnie wody. W ramach WP3 próbki płynów z kolumny wody i osadów zostaną pobrane w celu określenia składu płynów oraz występowania podmorskiego dopływu wód gruntowych.

Stockholm University
https://www.su.se/english/

wei-li.hong@geo.su.se

Dr Katarzyna Koziorowska-Makuch

Instytut Oceanologii PAN

Jest pracownikiem Pracowni Biogeochemii Morza w Zakładzie Chemii i Biochemii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Jej zainteresowania naukowe dotyczą biogeochemii morza, obiegu węgla, azotu i fosforu w środowisku morskim oraz systemu kwasowo-zasadowego w środowisku morskim.

kkozio@iopan.pl

Dr Marc Jürgen Silberberger

Instytut Oceanologii PAN

Jest pracownikiem Laboratorium Funkcjonowania Ekosystemów IOPAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują funkcjonowanie ekosystemów morskich, morskie sieci pokarmowe i sprzężenie pelagiczno-bentosowe.

marcs@iopan.pl

Prof. Dr Michael E. Böttcher

Instytut Badań Morza Bałtyckiego Leibniza Warnemünde

Jest liderem grupy badawczej Geochemii i Biogeochemii Izotopów Stabilnych w Instytucie Badań Morza Bałtyckiego Leibniza Warnemünde (IOW). Prof. Dr Böttcher posiada bogate doświadczenie w zakresie różnych izotopów pochodzących z osadów, skał i cieczy. Prof. Dr Böttcher będzie zaangażowany głównie w WP 1 i 3 i będzie kierował badaniami związanymi z oszacowaniem natężenia dopływu SGD.

Instytut Badań Morza Bałtyckiego Leibniza Warnemünde (IOW)
https://www.io-warnemuende.de/en_index.html

michael.boettcher@io-warnemuende.de

Mgr Cátia Milene Ehlert von Ahn

Instytut Badań Morza Bałtyckiego Leibniza Warnemünde

Jest doktorantką w grupie badawczej Geochemii i Biogeochemii Izotopów Stabilnych w Instytucie Badań Morza Bałtyckiego Leibniza Warnemünde (IOW). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na procesach biogeochemicznych na styku lądu i morza, ze szczególnym uwzględnieniem podmorskiego dopływu wód gruntowych (SGD) do Morza Bałtyckiego. Będzie zaangażowana głównie w WP 1 i 3 oraz będzie kierować badaniami związanymi z oszacowaniem natężenia dopływu SGD do środowiska morskiego poprzez analizę izotopów Ra i Rn.

Instytut Badań Morza Bałtyckiego Leibniza Warnemünde (IOW)
https://www.io-warnemuende.de/en_index.html

catia.vonahn@io-warnemuende.de

Arctic SGD

Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce:
Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny

Operator programu

Koordynator projektu

Partnerzy projektu