Uczestnicy

 

Fot. Kajetan Deja

Uczestnicy projektu

Międzynarodowy zespół naukowców, którego celem jest zbadanie podmorskiego dopływu wód gruntowych (SGD) wokół Svalbardu i północnej Norwegii. W badaniach biorą udział naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Norweskiej Geologicznej Agencji (NGU) oraz Uniwersytetu Nord.

Fot. Kajetan Deja

Beneficjent →

Partnerzy →

Współpraca →

Instytucje →

Arctic SGD

Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce:
Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny

Operator programu

Koordynator projektu

Partnerzy projektu