Prace nad metodyką oznaczania stosunków izotopowych N2

maj 24, 2021 | Badania

Obecnie pracujemy nad metodyką oznaczania stosunków izotopowych N2 przy pomocy spektrometru mas IRMS wyposażonego w przystawkę GasBench do automatycznej preparatyki próbek.