Rejs do Zatoki Fińskiej

Rejs do Zatoki Fińskiej

Rejs do Zatoki Fińskiej

W sierpniu 2023 udaliśmy się w rejs po Zatoce Fińskiej. Do badań wykorzystaliśmy estoński statek wielozadaniowy EVA 316. Badaliśmy dno morskie Zatoki Fińskiej za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu (ROV). Beata Szymczycha, Przemysław Makuch i Aivo Lepland zbierali próbki wody, osadów i konkrecji manganu.
 
Analizy DOC

Analizy DOC

Analizy DOC

Analizy DOC wykonywane są w analizatorze TOC-L (Shimadzu). W celu usunięcia węgla nieorganicznego przefiltrowaną i zakwaszoną próbkę wody przed pomiarem przepłukuje się powietrzem syntetycznym. Stosowana metoda oparta jest na utlenianiu w wysokiej temperaturze (680°C) z katalizatorem Pt. Nieusuwalne organiczne związki węgla są spalane i przekształcane w CO2, który jest wykrywany przez niedyspersyjny czujnik podczerwieni (NDIR). Osobą odpowiedzialną za te analizy jest dr Aleksandra Winogradow.

 

Obszar badań (Arex’21)

Obszar badań (Arex’21)

Obszar badań (Arex’21)

Obszar badań obejmował Kongsfjord – Krossfjord, Isfjorden i fiordy norweskie. Nasze badania przyczynią się do wypełnienia luk w wiedzy dotyczącej hydrologii w Arktyce. Zachodzące zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem i mają ogromny wpływ m.in. na cykl hydrologiczny. Możemy porównać zdjęcia zaobserwowane podczas rejsu Arex’21 i zdjęcie Kongsfjord’u wykonane przez S. Gerlanda przedstawione w publikacji Svendsen et al. 2002 (Svendsen, Harald i in. “The physical environment of Kongsfjorden–Krossfjorden, an Arctic fjord system in Svalbard.” Polar research 21.1 (2002): 133-166). Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów i zdjęć wykonanych i przygotowanych przez doktoranta Rezę Saghravani. Fot. Reza Saghravani

Pomiary próbek pobranych podczas rejsu Arex’21

Pomiary próbek pobranych podczas rejsu Arex’21

Pomiary próbek pobranych podczas rejsu Arex’21

Analizy DIC i zasadowości całkowitej próbek są przeprowadzane przez doktoranta Seyed Reza Saghravani, doktoranta Fernando Aguado Gonzalo, doktoranta Marcin Stokowskiego oraz dr inż. Magdalenę Diak. Łącznie zostanie przeanalizowanych około 220 próbek wody oceanicznej oraz słodkiej. Próbki DIC są analizowane za pomocą analizatora DIC (ApolloSciTech™) i analizatora śladowych ilości gazów (LI-COR™), natomiast alkaliczność całkowita przy wykorzystaniu Dosimat plus (Metrohm™). Fot. Reza Saghravani

 

Pobieranie próbek wody słodkiej

Pobieranie próbek wody słodkiej

Pobieranie próbek wody słodkiej

Ponadto pobraliśmy dodatkowe próbki bezpośrednio z powierzchniowych źródeł wody słodkiej. Na podstawie danych literaturowych stwierdzono, że w Arktyce powierzchniowe źródła wody słodkiej mogą służyć jako miejsca dopływu wód gruntowych spod wiecznej zmarzliny. Dane literaturowe wykazały, że występujące źródła wód słodkich w formach typu pinga umożliwiają emisję metanu bezpośrednio do atmosfery, nasza ograniczona wiedza na temat systemu wód gruntowych powoduje istotną niepewność w zrozumieniu, w jaki sposób emisja metanu wpłynie na zmiany klimatyczne (Hornum_2021 https://doi. org/10.5194/tc-14-4627-2020). Fot. Reza Saghravani