Analizy DOC

mar 16, 2022 | Badania

Analizy DOC wykonywane są w analizatorze TOC-L (Shimadzu). W celu usunięcia węgla nieorganicznego przefiltrowaną i zakwaszoną próbkę wody przed pomiarem przepłukuje się powietrzem syntetycznym. Stosowana metoda oparta jest na utlenianiu w wysokiej temperaturze (680°C) z katalizatorem Pt. Nieusuwalne organiczne związki węgla są spalane i przekształcane w CO2, który jest wykrywany przez niedyspersyjny czujnik podczerwieni (NDIR). Osobą odpowiedzialną za te analizy jest dr Aleksandra Winogradow.